20.12. 2012.

Altă zi specială din acest an special...