Știreanu, marcă banu!

Ma trezesc pe mail cu o scrisorica semnata de onor Octavian Stireanu, fostul meu patron-director si ce mai era de la Azi, din perioada 20.03.2000-24.04.2002. Perioada in care nu stiu daca am schimbat atatea cuvinte cate am scris pana aici. Perioada in care, la departamentul externe fiind, am facut din cacat bici, cu un calculator vechi de 10 ani si cu o conexiune la internet de viteza melcului, cu un telefon de serrviciu fix, pe care se putea suna pe mobil doar cu parola, iar daca depaseai ti se oprea din salariu... Perioada in care am prin atentatele din 11 septembrie si izbucnirea razboiului in Afganistan. Si multe altele, nervi cu toti/toate cretinele care se credeau doctori docenti sau ziariste... Si care, domn Stireanu, in urma demisiei mele din functie - pentru ca nu am acceptat conditiile sclavagiste impuse de el pentru incheierea contractului - mai are la mine o restanta de 500.000 de lei din fabulosul salariu de 7 milioane...
Deci, ce am primit pe mail...

"Buna seara.

Va transmitem, in atasament, o scrisoare din partea domnului Octavian
Stireanu, director (re)fondator al ziarului AZI.
V-am fi recunoscatori daca ne-ati transmite raspunsul dvs. cat mai urgent
la oricare dintre urmatoarele adrese de mail:
office@azi.ro
office@cicero.ro
o.stire@azi.ro
negrea@azi.ro

Cu stima, Ioana Dinu"
Stimati colegi,
Consider cã este o datorie de politete sã vã consult asupra unui
proiect ce are legãturã cu prezenta voastrã, în perioade mai
scurte sau mai lungi de timp, în redactia ziarului AZI.
La anul se vor împlini 80 de ani de la apariåia unei publicaåii
româneæti cu acest titlu, 22 de ani de reapariåia titlului æi 20 de când
cotidianul AZI a devenit independent din punct de vedere formal.
Intenåionãm sã folosim aceste aniversãri ca pretext pentru a realiza
o reîntâlnire cu cât mai mulåi dintre cei care au lucrat la acest ziar, în
semn de omagiu pentru performanåele lor profesionale ulterioare, dar æi
pentru a saluta "minunea" prin care AZI este singurul cotidian apãrut
dupã 1990 care a supravieåuit pânã în prezent.
Cei care mai suntem acum în redacåie lucrãm la o amplã antologie
publicisticã, selectând articole, fotografii æi ilustraåii din întreaga
colecåie a ziarului din cei peste 21 ani de apariåie continuã. Este o
muncã imensã æi complicatã din cauza dificultãåii de a selecta articole
cât mai reprezentative pentru personalitatea voastrã, dintre toate cele pe
care le-aåi semnat de-alungul timpului în ziarul nostru.Dupã o primã
selecåie a acestor articole, se contureazã o veritabilã antologie publicisticã
AZI ce cuprinde peste 2.000 de pagini, pe care le vom repartiza,
probabil, în 4-5 volume.
Un ziar clar într-o lume confuzã!
1932-1940
Zaharia Stancu
1990(1992)-2012
Serie nouã A Z I
Informându-vã asupra acestui proiect, scopul prezentului mesaj este
multiplu:
1. Sã vã solicit pãrerea despre intenåia noastrã de a organiza,
undeva, prin luna aprilie sau mai, anul viitor, un eveniment public
aniversar, la care sunteåi invitaåi de pe acum - pentru cã sunteåi personajele
principale - æi în cadrul cãruia sã se lanseze æi respectiva antologie
publicisticã. Idei despre cum sã se desfãæoare æi ce sã cuprindã acest
eveniment aæteptãm tot de la voi, cã sunteåi mai imaginativi!...(Nu mai
spunem cât de folositoare ne-ar fi eventuale idei despre cum se poate susåine
fianciar un asemenea eveniment, inclusiv editarea, destul de costisitoare,
a acelor volume!).
Desigur, nu ætiu dacã vã face plãcere sã ne revedem în acest format
lãrgit, dacã aveåi chef de aæa ceva ori dacã vã mai intereseazã acest excurs
prin memoria afectivã a ziarului...De aceea, orice opinii - sau întrebãri
- despre acest subiect, de la oricare dintre voi, sunt mai mult decât
binevenite. Ne vom putea, astfel, orienta aceastã intenåie, o vom
amplifica sau, dimpotrivã, îi vom reduce entuziasmul din "acordul fin"...
2. Sã vã rog sã ne propuneåi eventuale articole scrise de voi, nu
conteazã când æi pe ce temã, dar pe care le consideraåi reperezentative
pentru a fi reluate în aceastã antologie. Poate noi nu am fãcut alegerile
cele mai inspirate sau pe care le-aåi fi dorit neapãrat. Dacã doriåi detalii,
putem gãsi o formulã prin care sã consultaåi antologia respectivã, astfel
încât sã putem opera împreunã eliminãrile, corecturile sau adãugirile pe
care le doriåi.
3. Sã vã rog sã ne transmiteåi, prin mail sau orice alte cale,
coordonatele de contact ale altor colegi despre care vã amintiåi æi al
cãror nume nu se aflã pe lista destinatarilor acestui mesaj tocmai pentru
cã n-am avut adresele lor de mail. Am lãsat lista deschisã, netrecutã
la BCC, sperând cã ne veåi ajuta sã o completãm.
Vã mulåumesc pentru atenåia acordatã acestor rânduri, scrise cu
multã speranåã æi aceeaæi statornicã afecåiune, aæteptând cu încredere o
reacåie de la voi, încã din acest an. Coordonatele noastre de comunicare
vã sunt cunoscute. Sunt aceleaæi. Doar mai "bãtrâne" cu vreo 10-15-
20 de ani!...
Cu prietenie, Octavian Știreanu