Dă eșec iz garantedDeci, cum ar arata discursul lui băsescu la London School of Economics.
Varianta oficiala - (doar inceputul, pentru ca nu sunt nebun sa-l traduc pe diliu...)
Este o onoare să deschid seria conferinţelor “Ghiţă Ionescu”. Pentru noi, românii, profesorul Ionescu a fost un reper major al exilului intelectual din perioada în care România se afla sub dominaţia unei dictaturi totalitare.

Vă mulţumesc pentru invitaţia de a mă adresa dumneavoastră aici, într-o instituţie dintre cele mai prestigioase din domeniul ştiinţelor sociale. La LSE au studiat ori studiază numeroşi studenţi români, într-un mediu cu adevărat internaţional şi competitiv.

Profesorul Ionescu a descris regimuri precum acela pe care ţara mea l-a cunoscut vreme de 45 de ani dintr-o perspectivă teoretică. Eu doresc să vă vorbesc acum dintr-o perspectivă practică.
---
It is a onor to deschid the seria of conferenses Ghita Ionescu. For us, rumenien, profesor Ionescu was a reper major of intelectual igzail from za piriod in whici rumenia was under ză dominașion of totalitarian dicatorșip. Senchiu for invitașion to adress to you hir, in one of ză most prestigiăz insitușăn in domein of soșal saiăns. At LSE have studied or are studiaza many rumenian studenț, in a medium with riăl internașional and competitiv.