Maneaua - comentariu literar, care este în almanahe...

Trei luni de senzatii de Florin Peste
Comentariu literar

Încã din primele versuri, autorul plaseazã actiunea într-un mediu feeric.

Ce miracol si ce vrajã
Stau cu gagica pe plajã

Prin folosirea cuvintelor miracol si vrajã, poetul ne trimite într-o lume magicã, interzisã muritorilor de rând. Efectul este completat de plasarea celor doi protagonisti pe plajã – trimitere directã la infinitul mãrii, care ar putea sugera si iubirea nesfârsitã, dar si eternitatea. Nisipul ne duce cu gândul la scurgerea timpului, autorul reusind astfel sã îmbine prin folosirea unui singur cuvânt, atât infinitul cât si perenul.

În urmãtoarele douã versuri, poetul doreste sã împace relativa bipolaritate dintre infinit si peren.

Am chef de distractie
3 luni de senzatie

Constient de clipa fermecatã pe care o trãieste, autorul îsi avertizeazã ascultãtorul (cititorul) cã iubirea nesfârsitã, dragostea profundã, arde intens, asemeni razelor unei zile însorite de varã, comprimându-se în 3 luni de senzatie.

Necuprinsul este asfel încadrat în limite foarte bine delimitate - trei luni – iar profunzimea sentimentelor umane îmbracã forma senzatiilor.
Iubirea magicã nu are suisuri sau coborâsuri. Asa cum spune si poetul, cuvintele de ordine în cazul unei asemenea iubiri sunt cheful si distractia alãturi de gagiu sau gagicã.

Folosirea cuvintelor nu este deloc întâmplãtoare. Elementele de argou: gagiul, gagica vin sã sugereze faptul cã cel care vorbeste este un om asemeni nouã, care însã, conform preceptului biblic, si-a pus în valoare, talantii, reusind sã pãtrundã într-o lume de vis.

A doua strofã a cântecului descrie opulenta de care se bucurã eroul.

Dau o cheie la mertan
S-am plecat pe litoral
Mi-am pus plinul de benzina
Si in dreapta o blondina

Mertan-ul face trimitere la stilul de viatã al marilor padisahi...
Folosirea expresiei plinul de benzinã nu este deloc întâmplãtoare. Ea ilustreazã verticalitatea convingerilor personajului principal. El nu opereazã cu jumãtãti de mãsurã. Totul sau nimic pare a fi deviza dupã care se conduce.

Notiunea plin, are si un sens metaforic. Ea prezintã maturitatea dragostei dintre cei doi, care tinde spre perfectiune. Acest lucru este confirmat si de termenii cu care este descrisã marea iubire a personajului nostru. Fata cu care se iubeste eroul principal nu este o fatã oarecare. Ea este o blondinã - simbol al frumusetii feminine, asezate la dreapta bãrbatului. Afirmatia este întãritã în versul al doilea din cea de a treia strofã.

Am mertanul de mult timp
Si-o blondina prototip
E a mea numai a mea
Si-mi petrec vara cu ea

Hiperbola blondinã prototip descrie în profunzime calitãtile greu de egalat ale iubitei, ea fiind o fiintã unicã. Prin folosirea unui termen tehnic pentru a-si descrie iubita – prototip – autorul ne reaminteste cã dragostea lui este asemeni tinuturilor exotice, fascinante dar încã neexplorate în profunzime, afirmatia fiind întãritã si de plasarea povestii în anotimpul de varã.

Ultima strofã descrie actul de iubire dintre cei doi. În primele douã versuri, ne este prezentatã atmosfera care domneste între îndrãgostiti.

Marea neagra e calduta
Blonda-i sexy si finuta

Iubirea se consumã în apa caldã a mãrii.. Cristalinul mãrii descrie sentimentele celor doi iar cãldura apei descrie relatia dintre ei.
Dragostea dintre cei doi este imunã la scurgerea timpului.

Ziua stau cu ea la soare
Noaptea o scot la plïmbare

Succesiunea zi noapte nu poate perturba trãirile profunde alte tinerilor îndrãgostiti, dar autorul lasã o portitã de iesire din aceastã idilã aproape perfectã. Folosirea termenului noaptea din ultimul vers avertizeazã cititorul cã totul poate fi perfectibil, chiar si iubirea, iar dacã peste iubirea dintre cei doi s-ar lãsa întunericul, eroul va trece si peste acest obstacol. Este vorba doar de 3 luni de distractie.